Selecteer een pagina

Pasfoto's

Algemene informatie

Gedurende het hele jaar kunt u bij ons terecht voor pasfoto’s voor uw identiteitskaart, kids-id, rijbewijs, internationale reispas,… Pasfoto’s worden meteen gemaakt en zijn ook meteen klaar. Een afspraak maken is dus niet nodig.

Na opname krijgt u 8 versneden pasfoto’s conform de Belgische en internationale richtlijnen. Indien gewenst kunnen pasfoto’s ook per e-mail naar u toegestuurd worden.

Voor mensen die moeilijk tot niet meer mobiel zijn komen wij ook ter plaatste pasfoto’s nemen. Dit is enkel op afspraak.

Pasfoto's worden gratis per e-mail naar u toegestuurd!

Vraag ernaar in de winkel.

210_eid_tcm117-9708

De identiteitskaart is uw bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. 
U kunt er uw nationaliteit en identiteit mee aantonen. 
Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart uitgereikt door de dienst Bevolking van de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats. De identiteitskaart is 10 jaar geldig.

kids-ID

De kids-ID is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar. Het gaat om een officieel reisdocument dat in de meeste Europese landen geldig is, alsook in enkele andere landen buiten Europa. Wanneer u naar het buitenland vertrekt, controleer dan systematisch of de kids-ID geldig is tot en met de dag waarop u terugkeert. Bepaalde landen reisen echter een langere geldigheid. Vraag de kaart aan bij uw gemeentebestuur. Doe dat best op tijd, want de aanvraagprocedure kan minstens twee weken in beslag nemen. Let erop dat enkel de ouders een kids-ID kunnen aanvragen en dat het kind daarbij aanwezig moet zijn. 
In de landen waar de kids-ID niet wordt erkend, moet uw kind een reispas bij zich hebben.
paspoort

Een geldig reispaspoort is vereist voor alle landen waarvoor de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een reispaspoort nodig. Een Belgisch reispaspoort is vijf jaar geldig, zowel voor volwassenen als voor minderjarigen. Deze geldigheidsduur wordt niet verlengd. U doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen. Vraag uw reispaspoort zeker op tijd aan want de afgiftetermijnis minstens vijf werkdagen.